Mai đến cung cấp môi trường giao tiếp cho Người Nhật

Kính thưa các vị khách Nhật.
Trong quá trình mua hàng cho công ty, vì không biết tiếng Việt nên quý vị có đang rơi vào tình trạng như sau không ?
  Quý vị không thể tham gia vào quá trình báo giá, mua bán
  Quý vị không biết nhân viên của mình có trung thực hay không
  Quý vị không hài lòng về chất lượng các nhà cung cấp hiện tại nhưng không phản ánh được

  Quý vị phụ thuộc hoàn toàn vào người phiên dịch nên chậm trễ trong công việc,

Chúng tôi với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng vật tư tiêu hao cho các VP và các Nhà máy. Với hơn 2000 khách hàng trong đó 80% là các doanh nghiệp Nhật Bản.
Từ mong muốn của nhiều khách hàng người Nhật muốn minh bạch và quản lý được hóa quá trình mua hàng chúng tôi đã tạo ra một kênh đối ứng danh riêng cho người Nhật.
Chúng tôi có quản lý người Nhật cũng như đội ngũ nhân viên có thể sử dụng tốt tiếng Nhật để đối ứng riêng cho khách hàng Nhật muốn tranh những vấn đề trên.
Xin hãy mạnh dạn liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại danh riêng đối ứng cho Người Nhật :
0903.294.398 hoặc theo email : nihongotaio@maiden.vn


日本人の客様へ。
ベトナムで材料や消耗品を購入する過程で、ベトナム語が通じないため、次のような状況に陥っていませんか?
  見積、購買には参加できません
  購買の従業員が正直かどうかわかりません
  現在の品質に満足していないが、文句できません
  通訳者に完全に依存しているため、仕事が遅れます。

弊社はオフィスや工場の消耗品供給の20年の実績があります。 現在、2000社以上の顧客を持ち、その80%が日本企業です。
購買プロセスの透明性と管理を求める多くの日本のお客様の要望から、当社は日本人向けに特別の取引先チャネルを作成しました。
上記の課題を解決したい日本人のお客様に対応できるよう、日本人マネージャーと日本語が堪能なスタッフが在籍しております。
日本人専用の電話番号までお気軽にお問い合わせください。


0971.416.833 またはメール:hientt@maiden.vn
0903.294.398 またはメール:tuyen@maiden.vn

Hỗ trợ Zalo Hỗ trợ Zalo Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Instagram Icon-Twitter Twitter
Icon-Messager